برنامه های هفتگی

فعالیت های روزانه مرکز.
اوقات کاری از دوشنبه الی حمعه از ساع 9:00 الی 16:00
 12:30-13:3013:30-14:3014:00-16:0017:00-19:0019:00-21:00
دو شنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنچشنبهآموزش روخوانی و تجوید قرآن کریمدعای پر فیض کمیل، نماز، سخنرانی فارسی و عربی
جمعهاقامۀ نماز جمعه (زمستان)اقامۀ نماز جمعه (تابستان)
شنبهآموزش زبان فنلاندی ویژۀ خانم ها
یک شنبهآموزش قرآن و مبانی اسلام برای اطفال زیر 14 سال
Layout Settings