اوقات شرعی به افق تامپره

اوقات شرعی به افق تامپره

ماه را انتخاب کنید

لطفا ماه را انتخاب کنید. اوقات شرعی در موبایل خوب دیده نمی شود بدین منظور صفحه موبایل را به صورت افقی نگاه دارید.

ژانویه

اوقات شرعی به افق تامپره ژانویه

فوریه

اوقات شرعی به افق تامپره فوریه

مارس

اوقات شرعی به افق تامپره مارس

آوریل

اوقات شرعی به افق تامپره آوریل

می

اوقات شرعی به افق تامپره می

ژوئن

جولای

اوت

اوقات شرعی به افق تامپره اوت

سپتامبر

اوقات شرعی به افق تامپره سپتامبر

اکتبر

اوقات شرعی به افق تامپره اکتبر

نوامبر

اوقات شرعی به افق تامپره نوامبر

دسامبر

اوقات شرعی به افق تامپره دسامبر