اوقات شرعی به افق تورکوRUKOUSAJAT

اوقات شرعی به افق تورکو

ماه را انتخاب کنید

لطفا ماه را انتخاب کنید. اوقات شرعی در موبایل خوب دیده نمی شود بدین منظور صفحه موبایل را به صورت افقی نگاه دارید.

ژانویه

اوقات شرعی به افق تورکو ژانویه

فوریه

اوقات شرعی به افق تورکو فوریه

مارس

اوقات شرعی به افق تورکو مارس

آوریل

اوقات شرعی به افق تورکو آوریل

می

اوقات شرعی به افق تورکو می

ژوئن

جولای

اوت

اوقات شرعی به افق تورکو اوت

سپتامبر

اوقات شرعی به افق تورکو سپتامبر

اکتبر

اوقات شرعی به افق تورکو اکتبر

نوامبر

اوقات شرعی به افق تورکو نوامبر

دسامبر

اوقات شرعی به افق تورکو دسامبر