اوقات شرعی به افق تورکوRUKOUSAJAT

اوقات شرعی به افق تورکو

ماه را انتخاب کنید

لطفا ماه را انتخاب کنید. اوقات شرعی در موبایل خوب دیده نمی شود بدین منظور صفحه موبایل را به صورت افقی نگاه دارید.

ژانویه

فوریه

مارس

آوریل

می

ژوئن

جولای

اوت

اوقات شرعی به افق تورکو اوت

سپتامبر

اوقات شرعی به افق تورکو سپتامبر

اکتبر

نوامبر

دسامبر