اوقات شرعی به افق مکه مکرمه

اوقات شرعی به افق مکه مکرمه

ماه را انتخاب کنید

لطفا ماه را انتخاب کنید. اوقات شرعی در موبایل خوب دیده نمی شود بدین منظور صفحه موبایل را به صورت افقی نگاه دارید.

ژانویه

فوریه

مارس

آوریل

می

ژوئن

جولای

اوت

اوقات شرعی به افق مکه مکرمه اوت

 

سپتامبر

اوقات شرعی به افق مکه مکرمه سپتامبر

اکتبر

نوامبر

دسامبر