برنامه ها

برنامه ها

انجمن اسلامی رسالت اهلبیت فنلاند برنامه های گوناگونی را برگزار می کند.

برای برنامه های ویژه لطفا اخبار را در صفحه اصلی وب سایت دنبال کنید.

برنامه ها در مرکز به زبانهای فارسی، عربی، فنلاندی و انگلیسی می باشند.

کلاس بچه ها و نوجوانان

لطفاً حضور فرزندان شما در کلاس قرآن، تعلیمات دینی، فارسی و عربی با پر کردن فرم اعلام فرماید

برنامه های هفتگی انجمن اسلامی رسالت شامل

کلاس قرآن، تعلیمات دینی، فارسی و عربی برای بچه ها و نوجوانان
روزهای یکشنبه ساعت ١٤ تا ١۷

کلاس تجوید و تفسیر قران روزهای یکشنبه ساعت ١۶ تا ١٨

قرائت دعای توسل روزهای سه شنبه ساعت ١۹ تا ٢١

کلاس احکام روزهای پنج شنبه ساعت ١٨ تا ١۹

قرائت دعای کمیل روزهای پنج شنبه ساعت ١۹ تا ٢١

اقامۀ نماز جمعه از اذان ظهر تا یک ساعت و نیم بعد از اذان