تماس با ما

تماس با ما

​دفتر روزهای اداری از ساعت ١٠ تا ١٦ قابل مراجعه است.

لطفا قبل از مراجعه وقت دیدار را تلفنی معین فرمایید.

ایمیل

آدرس

Kaunispääntie 5
00970 Helsinki

از ایستگاه مترو

Mellunmäki
اتوبوسهای
97 – 97V
را به سمت

Itäkeskus
سوار شوید.

با ما تماس بگیرید

4 + 2 =