تماس با ما

تماس با ما

​دفتر روزهای اداری از ساعت ۹ تا ١٦ قابل مراجعه است.

لطفا قبل از مراجعه وقت دیدار را تلفنی معین فرمایید.

 تلفن

حساب بانک

ایمیل

آدرس

Kaunispääntie 5
00970 Helsinki

از ایستگاه مترو

Mellunmäki
اتوبوسهای
97 – 97V
را به سمت

Itäkeskus
سوار شوید.

با ما تماس بگیرید

15 + 7 =