خدمات مرکز

خدمات مرکز

انجمن اسلامی رسالت اهلبیت فنلاند خدمات و برنامه های گوناگونی را برگزار می کند.
برنامه ها در مرکز به زبانهای فارسی، عربی، فنلاندی و انگلیسی می باشند.

با ما می توانید با تلفن یا ایمیل در تماس باشید.
در صورت هماهنگی با دفتر مرکز در روزهای اداری از ساعت ١٠ تا ١۶ می توانید مسائل خود را با ما در میان بگزارید.

خدمات مرکز اسلامی رسالت اهلبیت فنلاند

ازدواج و طلاق اسلامی

ازدواج یکی از مهمترین ستونهای اجتماع است.

ما در مسائل مربوط به خانواده کمک می کنیم. انجمن اسلامی رسالت حق ثبت ازدواج رسمی را دارد.

برگزاری مراسم خصوصی

مرکز اسلامی فاطمه زهراء (ع) دارای سالن بزرگ و آشپز خانه مجهزی می باشد. برای برگزاری  برنامه های خصوصی می توانید با دفتر مرکز تماس بگیرید.

تشرف به دین مبین اسلام

ایمان آوردن به خدا مهمترین گام در زندگی هر انسان است.  هر فرد در طی این مسیر به راهنمایی احتیاج دارد.

مرکز ما در این مورد به شما کمک و یاری می کند.

بازدید از مرکز

مرکز ما از همه میهمانان مسلمان و غیر مسلمان استقبال می کند.
جهت بازدید از مرکز یا دیدار با روحانی پذایرای شما عزیزان هستیم!

امور متوفیان

فوت یکی از بستگان همیشه امری دشوار است. مرکز ما در امور متوفیان کمک حال شما خواهد بود.