بازدید از مرکز

بازدید از مرکز

مرکز ما از همه میهمانان مسلمان و غیر مسلمان استقبال می کند.
پجهت بازدید از مرکز یا دیدار با روحانی پذیرای شما عزیزان هستیم!.

ما از بازدید کنندگان همیشه استقبال می کنیم

اسلام آخرین پیام خدا برای مردم جهان بوده است و کاملترین دین الهی است. اسلام جزئی ثابت از فرهنگ فنلاندی شده است و مسلمانان  در این کشور حضور شاخصی دارند.
اگر می خواهید بادین اسلام یا مسلمانان یا این مرکز آشنایی پیدا کنید می توانید برای برگزاری دیداری ویژه با ما تماس بگیرید.
​با دین اسلام  ناب محمدی هم می توانید در این صفحه آشنایی بیشتری پیدا کنید.