Rajapinta-hankkeen keskustelutilaisuus

Osallistuin eilen Sisäministeriön Rajapinta-hankkeen keskustelutilaisuuteen Helsingin Etelärannassa. Hanke kosiskelee uskonnollisia yhdyskuntia ja yhdistyksiä mukaan Ankkuri-toiminnan yhteistyökumppaneiksi. Tilaisuuteen osallistui kourallinen edustajia islamilaisista järjestöistä Lahdesta, Oulusta, Tampereelta, Turusta, Helsingistä ja Vantaalta.

Ankkuri-tiimien tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä puuttumalla jo varhain alaikäisten nuorten rikolliseen käyttäytymiseen ja lähisuhdeväkivaltaan ohjaamalla heidät kokonaisvaltaisen avun piiriin. Mallin avulla puututaan välittömästi elämänhallintansa kanssa vaikeuksissa olevan nuoren toimintaan, jotta nuoren elämä saadaan nopeasti oikeille raiteille. Malli auttaa katkaisemaan rikoskierteitä ja ehkäisemään syrjäytymistä. Ankkuri-tiimi muodostuu poliisin, sosiaalitoimen, terveydenhuollon ja nuorisotyön muodostamasta ryhmästä. Kohderyhmänä ovat nuoret (15–20-vuotiaat) rikoksentekijät, perheväkivallalle altistuneet tai sitä kokeneet nuoret, radikalisoituneet nuoret sekä aikuiset perheväkivallan uhrit ja tekijät.

Ev.lut. kirkolla on perinteisesti vankka yhteistyö viranomaisten kanssa. Nyt mukaan haluttaisiin myös islamilaisia yhteisöjä, jotta kaikilla nuorilla olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet näiden palvelujen piiriin. Tavoitteena on saada apua ajoissa kaikille, jotta kukaan ei olisi väliinputoaja.

Ministeriö näkee uskonnolliset järjestöt tärkeinä kumppaneina, koska heillä on oman yhteisönsä tuntemusta ja nauttivat sen luottamusta. Järjestöjen kautta Ankkuri-toiminta tavoittaisi myös syrjäytymisvaarassa olevia maahanmuuttajanuoria.

Paikalla olleiden islamilaisten järjestöjen mielestä yhteistyötä viranomaisten kanssa tulisi vahvistaa monella saralla. Suurimmaksi esteeksi yhdyskunnat kokivat resurssien ja rahoituksen puutteen. Islamilaiset yhdyskunnat ja järjestöt tekevät paljon kotouttamista edistävää työtä vapaaehtoisvoimin. Yhdyskunnat eivät kuitenkaan saa taloudellista tukea, jotta voisivat palkata työntekijöitä. Etenkin yhdyskuntien nuorten toimintaan tarvittaisiin tukea.

Viranomaisilta toivottiin myös asenteiden muutosta ja maahanmuuttajataustaisten ammattilaisten palkkaamista sosiaali- ja nuorisotyöhän sekä poliisivoimiin. He myös haluaisivat, että viranomaiset kävisivät tutustumassa ja kertomassa omasta työstään yhdyskunnissa. Liian usein hankkeet jäävät pöytälaatikoihin, kun tekijöillä ei ole kontakteja kohderyhmiin. Jään mielenkiinnolla odottamaan Rajapinta-hankkeen kuun lopulla julkaistavaa selvitystä ja kuinka se onOsallistuin eilen Sisäministeriön Rajapinta-hankkeen keskustelutilaisuuteen Helsingin Etelärannassa. Hanke kosiskelee uskonnollisia yhdyskuntia ja yhdistyksiä mukaan Ankkuri-toiminnan yhteistyökumppaneiksi. Tilaisuuteen osallistui kourallinen edustajia islamilaisista järjestöistä Lahdesta, Oulusta, Tampereelta, Turusta, Helsingistä ja Vantaalta.nistutaan jalkauttamaan käytäntöön.

Paula Kemell on Resalat islamilaisen yhdyskunnan Puheenjohtaja.