Hädithejä

Hädithejä

Hädith = Perimätieto

Sulayman-ibn-Mahran sanoi, että hän vieraili Imam Sadiqin (as) luona, kun jotkut seuraajista (Shi’ah) olivat hänen (as) kanssaan ja hän kuuli, että Imaami (as) sanoi osoittaen heille: (Käyttäytykää) ollaksenne koristeita meille ettekä ollaksenne meitä vastaan häpeänä. Kertokaa ihmisille hyvyydestä ja suojelkaa kieliänne ja pidättäkää se ylenmääräisestä puhumisesta ja loukkaavasta puheesta. [Al-Amali, Saduq, s. 142]

Imam Muhammad Baqir (as) kertoi Jabirille: Onko tarpeeksi, että henkilö (pelkästään) koristelee (itsensä) Shi’aksi (seuraajaksi) tunnustamalla meidän (Ahlul-Baytin) rakastamisen? Ei! Kautta Allahin, henkilö ei ole meidän seuraajamme paitsi hän, joka pelkää Allahia ja tottelee Häntä. Oi Jabir! Meidän seuraajamme eivät tule tunnistetuksi paitsi nöyryydestä; alistumisesta; rehellisyydestä; Allahin ylistämisestä runsaasti; paastoamisesta ja rukouksista; omistautumisesta; hänen lähellään asuvien köyhien, tarvitsevien, velkaantuneiden ja orpojen huolehtimisesta; totuuden sanomisesta; Koraanin lausumisesta; kielensä pidättämisestä ihmisiltä paitsi siunaukseksi; ja olla luotettava sukulaisille missä tahansa toimissa… [Al-Kafi, osa 2, s. 74]

Sulayman-ibn-Mahran sanoi, että hän vieraili Imam Sadiqin (as) luona, kun jotkut seuraajista (Shi’ah) olivat hänen (as) kanssaan ja hän kuuli, että Imaami (as) sanoi osoittaen heille: (Käyttäytykää) ollaksenne koristeita meille ettekä ollaksenne meitä vastaan häpeänä. Kertokaa ihmisille hyvyydestä ja suojelkaa kieliänne ja pidättäkää se ylenmääräisestä puhumisesta ja loukkaavasta puheesta. [Al-Amali, Saduq, s. 142]

Imam Sadiq (as) sanoi: Totisesti, me rakastamme heitä, jotka ovat viisaita, tarkkanäköisiä (älykkäitä), oppineita, pidättäytyviä, kärsivällisiä, luotettavia ja uskollisia. Varmasti Allah, Kaikkivaltias ja Loistava, suosi Profeettoja (as) korkealla moraalilla. Sitten hän, jolla on ne, voi ylistää Allahia niistä, mutta hän, jolla ei ole niitä, voi itkeä Allahille, Kaikkivaltiaalle ja Loistavalle, ja pyytää Häneltä niitä. Jabir nöyrästi kysyi, että mitä ne olivat ja Imaami (as) vastasi: Ne ovat: hurskaus, tyytyväisyys, kärsivällinen kestävyys, kiitollisuus, pidättäytyneisyys, siveys, armeliaisuus, rohkeus, innostuneisuus, hyväntahtoisuus, totuudellisuus ja rehellisyys talletuksissa. [Al-Kafi, osa 2, s. 56]

Imam Baqir (as) sanoi: … Hän, joka tottelee Allahia on meidän rakastajamme, ja hän joka on tottelematon Hänelle on sitten vihollinen meille (Ahlul-Baytille)… [Al-Kafi, osa 2, s. 75]

Imam Ja’far al-Sadiq (as) viittaa Allahin Lähettilään (saw) sanoneen: Todellakin kaikkein täydellisin uskovaisten keskuudessa on parhain moraaliltaan. [Al-Kafi, osa 2, s. 99]

Älkää laiminlyökö uskonnollisia tekoja ja uutteruutta luottamalla Muhammadin Perhekunnan rakastamiseen; ja älkää laiminlyökö Muhammadin Perhekunnan rakastamista luottamalla uskonnollisiin toimiin ja uutteruuteen Jumalanpalveluksessa, koska kumpaakaan niistä ei hyväksytä ilman toista. [Al-Qummi, Safinat al-Bihar, i, s. 201]

Pyhän Profeetan (saw) on raportoitu sanoneen: Kenen tahansa, joka janoaa elää minun elämääni ja kuolla minun kuolemaani, astua Paratiisiin, jonka minun Herrani on luvannut minulle, ja tarttua kädensijaan, jonka minun Herrani on osoittanut, tulisi ottaa Ali ibn Abi Talib ja hänen seuraajansa hänen jälkeensä hallitsijoikseen, koska he eivät koskaan aiheuta sinun astuvan sisään harhaanjohtamisen ovista, eivätkä ohjaa sinua pois johdatuksen porteista. Älä koskaan yritä opettaa heitä, koska he ovat tietävämpiä kuin sinä. Olen pyytänyt minun Herraani, ettei Hän koskaan erottaisi heitä Kirjasta kunnes he kohtaavat minut Lähteen (hawd) reunalla… [Al-Kafi, i, osa II, s. 122]

Imam Ja’far al-Sadiq (as) sanoi: Jumalan Profeetta (saw) lähetti armeijan joukko-osaston (taistelun etulinjaan). Heidän (menestyksekkäästä) paluusta hän (saw) sanoi: Siunattuja ovat he, jotka ovat suorittaneet pienen jihadin ja heillä on vielä tehtävänä suuri jihad. Kysyttäessä, että mikä on iso jihad? Profeetta (saw) vastasi: Oman itsen jihad (taistelu itseä vastaan). [Al-Majlisi, Bihar al-Anwar, osa 19, s. 182, hadith nro 31]

Imam Ali (as) sanoi: Hän, joka taistelee itseään vastaan totellakseen Jumalaa, Jumalan silmissä hänen asemansa on sama kuin hurskaan marttyyrin. [Al-Amidi, Ghurar ul Hikam wa Durar ul Kalim, hadith 3546]

Imam Ja’far bin Muhammad al-Sadiq (as) raportoi esi-isiensä kertoneen, että Allahin Lähettiläs (saw) on sanonut: Joka lausuu vilpittömästi, ettei ole mitään muuta jumalaa paitsi Allah, astuu Paratiisiin, ja hänen vilpittömyytensä tulisi kieltää häneltä, minkä Allah on kieltänyt. [Hur al-Amili, Wasa’il al-Shi’ah, osa 6, kappale Jihad al-Nafs, nro. 20440]

Pyhä Profeetta (saw) sanoi: Älkää katsoko synnin kestoa vaan nähkää, Ketä vastaan olette tehneet syntiä. [Bihar-ul-Anwar, osa 77, s. 79 & Mustadrak AI-Wasa’il, osa 11, s. 330]

Imam Amir ul Muminiin Ali (as) sanoi: ‘Jos joku haluaa tietää asemansa Allahin kanssa, hän voi arvioida tilanteensa suhteessa synteihinsä Allahia vastaan, sellainen on hänen arvonsa Allahille, Siunatulle ja Ylistetylle.’ [Bihar-ul-Anwar, osa 70, s. 18]

Imam Amir ul Muminiin Ali (as) sanoi: Anteeksiannon puuttuminen on puutteista pahin ja kostoon kiiruhtaminen kuuluu kaikkein suurimpiin synteihin. [Ghurar-ul-Hikam, s. 235]

Imam Baqir (as), viides Imaami, sanoi että hän löysi Amir ul Muminiin Alin (as) kirjasta, että hän sanoi Pyhän Profeetan (saw) sanoneen: Kun aviorikos ilmenee (runsaasti yhteisössä) äkilliset kuolemat lisääntyvät; ja kun tapahtuu petos, Allah antaa heidän ansaita kalleutta ja menetystä. Kun ihmiset lakkaavat antamasta almuveroja, maa ei anna siunauksiaan kasveista (sato), hedelmistä, kaivoksista ja kaikesta sellaisesta. Kun he toimivat epäoikeudenmukaisesti (jumalallisten) käskyjen suhteen, he ovat auttaneet epäoikeudenmukaisuutta ja väkivaltaa. Kun he julistavat lupauksiaan, Herra asettaa heidän vihollisensa ehdottomiksi herroiksi heidän ylleen. Kun he rikkovat sukulaisuussiteensä, omaisuuden hallussapito laitetaan ilkeämielisten käsiin. Ja kun he eivät osallistu oikeaan kehoittamiseen ja väärän kieltämiseen, ja myöskään eivät seuraa minun Ahlulbaytini valittuja, Allah asettaa ilkeämieliset heidän keskuudessaan heidän yläpuolelleen ja tässä tilanteessa heidän hyväntekijänsä lausuvat rukouksia, mutta niihin ei vastata. [Safinat-uI-Bihar, osa 2, s. 630]

Imam Amir ul Muminiin Ali (as) sanoi: Kyyneleet eivät kuivu paitsi kun sydämet ovat kovia, ja sydämet eivät kovetu paitsi syntien runsauden vuoksi. [Bihar-ul-Anwar, osa 70, s. 55]

Allah, Ylistetty, sanoi Profeetta Daavidille (as): Oi Daavid! Anna hyvät uutiset syntisille Minun absoluuttisesta Armostani, joka ympäröi kaiken (olevaisuuden maailmassa), jotteivat he tulisi toivottomiksi Minun Armoni suhteen; ja varoita hyväntekijöitä Minun vihani vallasta, jotteivat he tulisi ylpeiksi tottelevaisuudestaan, koska ylpeys aiheuttaa ylimielisyyttä, joka itsessään on kaikista synneistä suurimpia. [Al-Ithna ‘Ashariyyah, s. 59]

Imam Ja’far al-Sadiq (as) sanoi: Totisesti, sabr on uskolle, mitä pää on ruumiille. Ruumis kuolee ilman päätä, ja niin myös kun sabr menee, usko myös katoaa. [Al-Kulayni, al-Kafi, osa 2, bab al-sabr, s. 128, hadith #2]

Kun Imam Alilta (as) kysyttiin uskosta (iman), hän vastasi: Uskon rakenne on neljän pilarin tukema: Kärsivällisyys (sabr), Vakaumus (yaqin), Oikeudenmukaisuus (‘adl) ja Kamppailu (jihad). Sitten hän selitti lisää: ‘Kärsivällisyys käsittää neljä ominaisuutta: Innokkuus, pelko, hurskaus ja (kuoleman) odottaminen. Joten, kuka tahansa on innokas Paratiisiin ei välitä pahoista houkutuksista; kuka tahansa pelkää Helvetin tulta pidättäytyy synneistä; kuka tahansa harjoittaa hurskautta kestää helposti tämän maailman elämän vaikeudet ja koettelemukset ja kuka tahansa odottaa kuolemaa, kiirehtii tekemään hyviä tekoja. [Al-Amidi, Ghurar ul Hikam wa Durar ul Kalim, hadith #2897]

Imam al-Sadiq (as) sanoi: Joka uskovaisista kestää kärsivällisesti sorron/vainon, joka tapahtuu hänelle, hänellä on tuhannen marttyyrin palkkio. [Al-Kulayni, al-Kafi, osa 2, bab al-sabr, hadith #17]

Imam Ali (as) sanoi: Häneltä, joka harjoittaa kärsivällisyyttä (sabr), ei koskaan evätä menestystä, vaikka se saattaa viedä pitkän aikaa. [Nahjul Balagha, sanonta #152]

Imam al-Sadiq (as) sanoi: Kun uskovainen astuu hautaansa, salat (rukous) on hänen oikeassa kädessä, zakat (almuvero) hänen vasemmassa, hyve katsoo häneen, sabr’in (kärsivällisyyden) ottaessa hänet suojaansa. Kun kaksi enkeliä, jotka on määrätty kyselemään, astuvat hänen luokseen, sabr sanoo salat’ille, zakat’ille ja hyveelle, ‘Pitäkää huolta kumppanistanne, ja jos te epäonnistutte auttamaan häntä, minä huolehdin hänestä itse. [Al-Kulayni, al-Kafi, osa 2, bab al-sabr, hadith #8]

Allahin Profeetta (saw) sanoi: On neljä merkkiä hänessä, joka on katuvainen: 1) Hän on vilpitön Jumalalle teoissaan 2) Hän karttaa valheellisuutta 3) Hän on vakaasti kiinnittynyt totuuteen ja 4) Hän on innokas tekemään hyvää. [Al-Harani, Tuhaf al-‘Uqool, s. 20]

Imam Ja’far al-Sadiq (as) sanoi: ‘Kun palvelija kääntyy Jumalan puoleen vilpittömällä katumuksella (tawbatun nasuh), Jumala rakastaa häntä ja peittää hänet (eli hänen syntinsä) maailmassa ja Tuonpuoleisessa.’ Minä sanoin: ‘Ja kuinka Hän peittää hänet?’ Imam (as) vastasi: ‘Hän laittaa kaksi enkeliä (jotka on asetettu kirjoittamaan hänen tekonsa) unohtamaan sen, minkä he ovat kirjoittaneet hänen synneistään. Sitten Hän innoittaa hänen raajansa (sanoen), ‘peittäkää hänen syntinsä’, ja Hän innoittaa maan paikat (sanoen), ‘peittäkää synnit, joita hänellä oli tapana tehdä päällänne.’ Sitten hän kohtaa Jumalan sellaisella tavalla, ettei ole mitään, mikä todistaisi häntä vastaan koskien mitään syntiä.’ [Al-Kulayni, al-Kafi, kitab al-‘iman wa al-kufr, bab al-tawbah, hadith #1]

Al-Imam al-Sadiq (as) sanoi: ‘Muslimi on toisten Muslimien veli; hän ei ole koskaan epäreilu heille, ei koskaan petä heitä, eikä ole koskaan petollinen heille. Hän ponnistelee aina auttaakseen heitä ja kohtelee heitä myötätuntoisesti ja veljellisesti; ja auttaa niitä muslimien keskuudessa, jotka ovat varattomia, ja tottelee Jumalan käskyä olla armollinen toisilleen. Hän muistaa myötätunnolla ja surulla veljeään, joka on mennyt pois samalla tavalla kuin Profeetan (saw) Auttajat (al-Ansar) auttoivat veljiään.’ [AI-Kafi, osa II, s. 174]

Profeetta Muhammad (saw) sanoi: Minun yhteisöni tulee jatkamaan siunattuna niin kauan kuin he käskevät hyvään ja kieltävät pahasta, ja auttavat toisiaan hyvissä teoissa. Kun he eivät tee tätä, siunaukset tullaan pidättämään heiltä, ja jotkut [pahat ihmiset] heidän keskuudestaan tulevat omistamaan vallan toisten yli, eikä heillä tule olemaan auttajaa maan päällä eikä taivaassa. [Al-Hurr al-‘Amili, Wasa’ilu ‘sh-Shi’a, osa 16, s. 396]

Imam Ja’far as-Sadiq (as) kertoo Allahin Lähettiläältä (saw), joka sanoi, ‘Kuinka teidän kanssanne on, kun teidän naisenne tulevat korruptoituneiksi ja teidän nuorisonne syntisiksi samalla kun te ette kehoita hyvään ja kiellä pahasta?’ Ihmiset sanoivat, ‘Tapahtuuko tämä, oi Allahin Lähettiläs?’ Hän vastasi, ‘Kyllä, ja jopa pahempaa kuin se. Kuinka teidän kanssanne on, kun te kehoitatte pahaan ja kiellätte hyvän?’ Ihmiset sanoivat, ‘Oi Allahin Lähettiläs, tapahtuuko tämä todella?’ Hän sanoi, ‘Kyllä, ja jopa pahempaa kuin se. Kuinka teidän kanssanne on, kun ajattelette hyvää pahana ja pahaa hyvänä?’ [Al-Hurr al-‘Amili, Wasa’ilu ‘sh-Shi’a, osa. 16, s. 122]

Imam Abu (isä) Ja’fer al-Baqir (alehis-salaam) on sanonut: ‘Oi Muhammad ibn Muslim! Syntisen synnit annetaan anteeksi kun hän katuu niitä; joten anna uskovan tehdä hyviä tekoja, jotka seuraavat hänen katumustaan ja (Allahin) anteeksiantoa. Kautta Allahin! Tämä koskee vain heitä, joilla on syvä vakaumus.’ Muhammad kysyi Imaamilta (alehis-salaam), ‘Entä jos hän palaa noiden syntien tekemiseen sen jälkeen kun on katunut ja etsinyt anteeksiantoa niille, sitten hän katuu uudestaan?’ Imam (alehis-salaam) sanoi, ‘Oi Muhammad ibn Muslim! Luuletko, että Allahin palvelija katuu tehtyään synnin, sitten etsii anteeksiantoa sille ja katuu, että Allah ei hyväksy hänen katumustaan?’ Muhammad sanoi, ‘Mutta hän on tehnyt niin toistuvasti: hän tekee synnin, sitten katuu ja etsii (Allahin) anteeksiantoa (ja niin edelleen)…’ Hän (alehis-salaam) sanoi, ‘Milloin tahansa uskovainen palaa Allahin luo ja etsii Hänen anteeksiantoaan ja oman katumuksensa hyväksymistä, Allah palauttaa anteeksiannon, ja Allah on Kaikkein Anteeksiantavin, Kaikkein Armeliain; Hän hyväksyy katumuksen ja katsoo yli syntien; siksi ole varovainen antamaan kenenkään uskovaisen menettää toivoa Allahin armon saavuttamisesta.’ [al-Kulayni; Al-Kafi, osa 1, sivu 409]

Imam Sadiq (as) sanoi: ‘Kaikkein tärkein Allahille tottelevaisuuden näkökulma on olla tyytyväinen ja kärsivällinen siihen, mitä Allah on määrännyt pidimmepä siitä tai emme. Ja kun henkilö on tyytyväinen siihen, mitä Allah on määrännyt hänelle, pitipä hän siitä tai ei, se joka on määrätty on hänelle parasta.’ [Mishkatul Anwar, osa 1, kappale 7]

Imam Sajjad (as) sanoi: ‘Sinnikkyys ja tyytyväisyys jumalalliseen kohtaloon ovat Allahin palvonnan korkeimpia muotoja. Allah määrää ainoastaan, mikä on hyväksi heille, jotka ovat kärsivällisiä ja tyytyväisiä siihen, mitä Allah määrää heille pitivätpä he siitä tai eivät.’ [Mishkatul Anwar, osa 1, kappale 7]

Am’mar ibn Marvan lainasi Imam Kazimin (as) valtuudella: ‘Te ette ole uskovaisia, ellette ole ihmisten luottamia, laske katastrofeja siunauksina, ja pidä helppoa elämää katastrofina, sillä sinnikkyys katastrofin edessä on parempi kuin hyvinvointi viettäessään helppoa elämää.’ [Mishkat ul-Anwar fi Ghurar al-Akhbar, hadith nro 1611]

Imam Sajjad (as) sanoi: ‘Milloin tahansa uskovainen kohtaa katastrofeja kolmen päivän ajan eikä valita kenellekään, Jumala tulee ratkaisemaan hänen ongelmansa.’ [Mishkat ul-Anwar fi Ghurar al-Akhbar, hadith nro 1613]

Imam Baqir (as) sanoi: ‘Mene vierailemaan sairaiden luona ja pyydä heitä rukoilemaan sinun puolestasi sillä heidän rukouksensa ovat samanarvoisia enkeleiden rukousten kanssa. Joka sairastuu yöllä ja hyväksyy sen mielihyvin ja on kiitollinen siitä, saa kuudenkymmenen vuoden palvonnan palkkion.’ He kysyivät häneltä: ‘Mitä tarkoitat sen hyväksymisellä?’ Hän sanoi: ‘Olla kärsivällinen eikä ilmoittaa ongelmastaan kenellekään muulle. Kun yö menee ohi ja aamu saapuu, hänen tulisi kiittää Jumalaa siitä, mistä hän kärsi.’ [Mishkat ul-Anwar fi Ghurar al-Akhbar, hadith nro 1642]

Profeetta Muhammad (saw) on sanonut: ‘Hän, joka tulee rikkaan miehen luo ja osoittaa nöyryyttä hänelle (tämän rikkauden vuoksi) on menettänyt kaksi kolmannesta uskonnostaan’ [Tuhful Aqool, s. 8 – otettu kirjasta Fascinating discourses of Fourteen Infallibles (as), sivu 25, julkaisija Ansariyan Publications]

Profeetta (saw) paljasti meille kolme tekopyhän merkkiä kun hän sanoi: ‘Ja on kolme tekopyhien merkkiä: Kun he puhuvat, he valehtelevat. Kun he tekevät lupauksia, he eivät pidä niitä. Ja kun heihin luotetaan, he pettävät.’ [Bihar al-Anwar, osa 15, s. 30]

Abu Said kertoo Profeetalta (saw), että hän sanoi: ‘Uskovaisen suhde toisiin uskovaisiin on kuin rakennuksen eri osien, joista jokainen tukee toista.’ [Ibn Hajar, Ahmad ibn Muhammad al-Haythami, Majma` al-zawa’id, osa VIII, s. 87]

Profeetta (saw) sanoi: ‘Uskovainen, suhteessa toisiin uskovaisiin, on kuin pää on suhteessa ruumiiseen. Uskovainen tuntee toisten uskovaisten kivun aivan kuin pää tuntee ruumiin kivun.’ [Majma ‘al-zawa’id, osa VIII, s. 87]

Profeetta (saw) sanoi: ‘Hän, joka nousee ylös aamulla ja hänen mielensä ei ole uppoutunut Muslimien asioihin, ei ole yksi heistä.’ [AI-Kafi, osa II, s. 164]

Imam Ja’far al-Sadiq (A) sanoi: ‘Muslimit liittyvät toisiinsa kuten ruumiinosat; jos osa ruumiista on kivussa, muut osat eivät voi säilyä ilman vaikutusta.’ [Al-Kafi, osa II, s. 166]

Imam Sadiq (as) sanoi: ‘Hän, joka on tyytyväinen jumalalliseen kohtaloonsa, on hän, joka on tietoisin Allahista.’ [Mishkatul Anwar, osa 1, kappale 7] Sadiq (as) sanoi: ‘Lohtu ja mukavuus lepäävät tyytyväisyydessä ja varmuudessa, ja suru ja surullisuus lepäävät epäilyksessä ja vihassa.’ [Mishkatul Anwar, osa 1, kappale 7]

Imam Kazim (as) sanoi: ‘Kuka tahansa on piittaamaton Allahista, hänen ei pitäisi tulla vihaiseksi, jos hänen päivittäinen leipänsä viivästyy. Hänen ei pitäisi syyttää Allahia kohtalostaan.’ [Mishkatul Anwar, osa 1, kappale 7]

Allahin Profeetta (saw) on sanonut: ‘Jos henkilö ylistää tyranni-kuningasta ja osoittaa nöyryyttä (hänen palkkioidensa) ahneuden vuoksi, sitten hän tulee olemaan Helvetissä hänen (kuninkaan) kanssa.’ [Wasaelush Shia, hadith poimittu kirjasta Greater Sins Vol 1 by Shaheede Mehraab Ayatullah-ul-Uzma Al-Haaj Sayed Abdul Husain Dastghaib Shirazi]

Shamoon (Juudaksen -erään Isan (as), Kristuksen, opetuslapsen – lapsenlapsi) alistui Jumalan Profeetalle (saw): ‘Kuvaile minulle välinpitämättömän merkit?’ Profeetta (saw) sanoi: 1. ‘Jos sinä tulet hänen seuralaisekseen, hän loukkaa ja tuottaa sinulle surua. 2. Ja jos sinä vältät häntä, hän haukkuu ja herjaa sinua. 3. Ja jos hän antaa sinulle jotain, hän pitää sinua sitoumuksen alaisena. 4. Jos sinä annat hänelle jotain, hän on kiittämätön. 5. Jos sinä kerrot hänelle salaisuuden, hän osoittaa epäluottamuksen sinulle (paljastamalla ja avaamalla sen). 6. Ja jos hän kertoo sinulle salaisuuden, hän syyttää sinua (sen avaamisesta). 7. Ja jos hän tulee varakkaaksi, hän tulee ylpeäksi ja näyttää röyhkeyttä ja oikullisuutta. 8. Ja jos hän tulee köyhäksi, hän kieltää Allahin siunaukset eikä välitä synnin tekemisestä. 9. Ja jos hän tulee onnelliseksi ja iloiseksi, hän tekee hävyttömyyksiä ja kohtuuttomuuksia. 10. Ja jos hän on onneton, hän pettyy. 11. Ja jos hän nauraa, hänen naurunsa on räjähtävä (äänekäs nauru). 12. Ja jos hän itkee, hän valittaa ja ulvoo. 13. Hyökkää ja syyttää hurskaita. 14. Hän ei rakasta Allahia eikä noudata Hänen lakiaan. 15. Eikä hän tunne häpeää Allahin edessä. 16. Hän ei muista Allahia. 17. Jos sinä miellytät häntä, hän ihailee sinua ja liioittelee ihailussaan sinua kohtaan ja mainitsee valheellisesti asioita (hyveitä), joita sinulla ei ole. 18. Jos hän suuttuu sinulle, kaikki hänen ihailunsa (sinua kohtaan) loppuu ja hän mainitsee arvottomia asioita sinulle. Tämä on välinpitämättömän ohjelma.’ [Tuhful Aqool, p 18/19 – otettu kirjasta Fascinating discourses of Fourteen Infallibles (as), sivu 29, julkaisija Ansariyan Publications]

Allahin Profeetta (saw) sanoi Alille (as): ‘Oi Ali! Haluatko kuusisataatuhatta lammasta vai kuusisataatuhatta dinaaria vai kuusisataatuhatta (nuhtelun) sanaa?’ Ali (as) nöyrtyi ‘Oi Allahin Profeetta, minä haluan kuusisataatuhatta sanaa.’ 1. Profeetta (saw) sanoi: ‘Minä kokoan kaikki kuusisataatuhatta sanaa kuuteen sanaan. Oi Ali! Kun näet, että ihmiset ovat kiireisiä suositeltavissa ja haluttavissa hyvissä teoissa, sinä tulet kiireiseksi pakollisten (palvelusten) täyttämisessä. 2. Ja sillä hetkellä kun näet ihmiset kiireisinä maailmallisissa toimissa, sinä tulet kiireiseksi teoissa tuonpuoleista varten. 3. Ja kun sinä näet ihmisten puhuvan pahaa muista (parjaavan ja panettelevan), sinä tulet kiireiseksi omissa vioissasi (oikaista ne). 4. Ja niinä aikoina kun näet, että ihmiset ovat kiireisiä koristelemaan maailmaa, sinä tulet kiireiseksi koristelemaan ja kaunistamaan ylösnousemuksen päiväsi. 5. Kun näet ihmisten tulevan kiireisiksi harjoittamisen yltäkylläisyyden ja paljouden (hankkimisessa), sinä tulet kiireiseksi saavuttaa harjoituksen puhtauden (keskittyä harjoituksen laatuun). 6. Kun näet ihmisten anovan apua olennoilta (ihmisiltä), sinä rukoilet Allahille.’ [Lähde: Almawaiz ul Adadia, albab, 6, alfasl, 4 alhadieth, 1 – otettu kirjasta Fascinating discourses of Fourteen Infallibles (as), sivu 29, julkaisija Ansariyan Publications]

Imam Sadiq (as) sanoi: ‘Suuttumus on avain kaikkeen pahuuteen.’ [Mishkat-ul-Anwar, osa 8, kappale 1]

Imam Sadiq (as) sanoi: ‘Allah kieltää Helvetin Tulta koskettamasta ruumistasi, jos sinä hallitset itsesi kun olet kiihtynyt, peloissasi, nälkäinen, vihainen, mielissäsi tai surullinen.’ [Mishkat-ul-Anwar, osa 8, kappale 1]

Imam Reza (as) sanoi: ‘Ylösnousemuksen Päivänä kolme ihmisryhmää ovat lähimpänä Allahia Tilinteon loppuun saakka: He, jotka tukahduttavat suuttumuksensa ja eivät alista muita kun heillä on valta, he jotka toimivat välittäjänä kahden ihmisen välillä eivätkä suosi kumpaakaan puolta vähäisimmässäkään määrin, ja he jotka kertovat totuuden olipa se heidän hyödykseen tai ei.’ [Mishkat-ul-Anwar, osa 8, kappale 1]

Pyhä Profeetta (saw) sanoi: ‘Miehekkyys ei riipu fyysisestä voimasta. Pikemminkin se riippuu kyvystä hillitä vihansa.’ [Mishkat-ul-Anwar, osa 8, kappale 1]

Pyhä Profeetta (saw) sanoi: ‘Jumala rakastaa kuka tahansa hillitsee vihansa kun hän tulee vihaiseksi.’ [Mishkat-ul-Anwar, osa 8, kappale 1]

Pyhä Profeetta (saw) sanoi: ‘Joka suuttuu, menettää mukavuutensa.’ [Mishkat-ul-Anwar, osa 8, kappale 1]

Imam Ali (as) on sanonut: ‘On olemassa ihmisiä, jotka palvovat Allahia saavuttaakseen Hänen Suosionsa, tämä on kauppamiesten palvontaa; kun taas on joitakin, jotka palvovat Häntä pitääkseen itsensä vapaana Hänen Vihastaan, tämä on orjien palvontaa; on muutamia, jotka tottelevat Häntä kiitollisuuden ja sitoumuksen tunteestaan, tämä on vapaiden ja jalojen miesten palvontaa.’ [Nahj Al-Balagha, Imam Alin (as) sanonnat, nro 206]

Eräs mies, joka oli sukua Imam Sajjadille (as), tuli hänen luokseen ja alkoi kirota Imaamia. Imam Sajjad (as) ei vastannut miehelle. Kun mies lähti, Imam Sajjad (as) sanoi seuralaisilleen, ‘te olette kuulleet, mitä tämä mies sanoi minulle; minä haluaisin, että te tulette kanssani, jotta voitte kuulla vastaukseni hänelle.’ Seuralaiset vastasivat, ‘me tulemme kanssasi, sillä me haluaisimme sinun vastaavan hänelle takaisin. Myös me haluaisimme sanoa jotain hänelle’. Imam Sajjad (as) puki kenkänsä ja hän luki tämän jakeen kun hän alkoi lähteä: ‘… jotka jakavat omaisuuttaan ilossa ja onnettomuudessa, hillitsevät vihansa ja antavat anteeksi ihmisille. Jumala rakastaa hyväntekijöitä.’ (3:134) Kuullessaan sen, Imam Sajjadin (as) seuralaiset ymmärsivät, ettei Imaami vastaisi miehelle takaisin. He kävelivät kohti miehen taloa kunnes he saavuttivat hänen ovensa. Korkealla äänellä Imaami (as) sanoi, ‘Kertokaa hänelle, että Ali-ibn al-Hussain on täällä.’ Mies tuli ulos vastenmielisesti valmistautuneena kohtaamaan Imam Sajjadin (as) rangaistuksen. Mutta Imam Sajjad (rauha hänelle) sanoi miehelle, ‘Veljeni! Muutama hetki sitten tulit luokseni ja sanoit mitä vain tahdoit. Jos se mitä sanoit minusta on totta, silloin pyydän Allahin anteeksiantoa; ja jos se mitä sanoit, ei ole minussa, sitten antakoon Allah anteeksi sinulle.’ Sillä hetkellä mies suuteli Imam Sajjadin (as) otsaa ja sanoi: ‘Minä sanoin sinusta jotain, joka ei ole sinussa, silti minä ansaitsen mitä ikinä sanoin sinulle.’ [Ote kirjasta ‘al-Irshad’, jonka on kirjoittanut Sheikh Mofid (ra), vol. 2, p. 145]

Allahin Profeetta (saw) on sanonut: ‘Juoppo on samankaltainen epäjumalanpalvojalle. Oi Ali! Allah ei hyväksy juopon palvelusta neljäänkymmeneen päivään. Ja jos hän kuolee neljänkymmenen päivän kuluessa, on hän kuollut uskottomana.’ [Bihar ul Anwar, osa 77, sivu 47 – otettu kirjasta Fascinating discourses of Fourteen Infallibles (as), sivu 37, julkaisija Ansariyan Publications]

Allahin Lähettiläs (saw) sanoi: ‘Joka ei kiitä ihmisiä, jotka auttavat häntä, ei itseasiassa osoita kiitollisuuttaan Allahille Hänen Siunauksistaan.’ [Wasa’il al Shiah, osa 11, s. 542; hadith poimittu kirjasta Principles Of Marriage & Family Ethics, kirjoittanut Ayatullah Ibrahim Amini]

Allahin Profeetta (saw) sanoi: ‘Ei ole mitään pahempaa ihmiselle kuin etsiä muiden vikoja ollessaan välinpitämätön omista puutteistaan.’ [Bihar al-Anwar, osa 73, s. 385; hadith poimittu kirjasta Principles Of Marriage & Family Ethics, kirjoittanut Ayatullah Ibrahim Amini]

Imam Ali (as) sanoi: ‘Joka jättää silmänsä vapauteen, tulee aina kärsimään hermojensa kautta, ja tulee vangituksi pysyvän kateuden tilaan.’ [Bihar al-Anwar, osa 104, s. 38; hadith poimittu kirjasta Principles Of Marriage & Family Ethics, kirjoittanut Ayatullah Ibrahim Amini]

Allahin Profeetta (saw) sanoi: ‘Joka tekee valheellisia syytöksiä uskovaista kohtaan, Ylösnousemuksen Päivänä Allah asettaa hänet tulikasaan, jotta tämä saisi rangaistuksen, jonka hän ansaitsee.’ [Bihar al-Anwar, osa 103, s. 123; hadith poimittu kirjasta Principles Of Marriage & Family Ethics, kirjoittanut Ayatullah Ibrahim Amini]

Allahin Profeetta (saw) sanoi: ‘Kun kaksi Muslimia kieltäytyy puhumasta toisilleen eikä tee sovintoa kolmen päivän kuluessa, molemmat ovat Islamin ulkopuolella, eikä heidän välillään säily mitään ystävyyttä. Sitten kumpi tahansa heistä, joka tekee aloitteen sovinnon tekemiseksi toisen kanssa, astuu Paratiisiin nopeammin (kuin toinen) Tuomiopäivänä.’ [Bihar al-Anwar, osa 75, s. 186; hadith poimittu kirjasta Principles Of Marriage & Family Ethics, kirjoittanut Ayatullah Ibrahim Amini]

Allahin Profeetta (saw) sanoi: Anteeksianto ja suvaitsevaisuus kasvattaisivat omistajiensa kunniaa ja kunnioitusta. Ole anteeksiantavainen, jotta Allah hellisi sinua. [Bihar al-Anwar, osa 71, s. 419; hadith poimittu kirjasta Principles Of Marriage & Family Ethics, kirjoittanut Ayatullah Ibrahim Amini]

Allahin Profeetta (saw) sanoi: ‘Islam on puhdas, joten sinun tulisi ponnistella kohti puhtautta, koska vain puhtaat astuisivat Paratiisiin.’ [Majma’ al-Zawaid, osa 5, s. 132; hadith poimittu kirjasta Principles Of Marriage & Family Ethics, kirjoittanut Ayatullah Ibrahim Amini]

Imam Sajjad (as) sanoi: ‘Lapsesi oikeus on se, että sinun tulisi tietää että hän on sinusta. Olkoon hyvä tai paha, hän on sinulle sukua. Sinä olet vastuussa hänen kasvatuksesta, koulutuksesta ja Allahin tien näyttämisestä hänelle ja hänen auttamisesta olemaan tottelevainen. Sinun tulisi kohdella häntä sellaisella tavalla, että jos sinä käyttäydyt hyvin häntä kohtaan, sinä tulet olemaan varma palkituksi tulemisesta, ja jos sinä käyttäydyt huonosti häntä kohtaan, sinä tulet olemaan varma rangaistuksen saamisesta.’ [Bihar al-Anwar, osa 74, s. 6.; hadith poimittu kirjasta Principles Of Marriage & Family Ethics, kirjoittanut Ayatullah Ibrahim Amini]

Allahin Profeetta (saw) sanoi: ‘Lisätkää lastenne määrää, koska Tuomiopäivänä minä tunnen itseni kunnioitetuksi teidän lukunne suuruudesta yli muiden yhteisöjen (Ummah).’ [Wasa’il al-Shi’ah, osa 15, s. 96; hadith poimittu kirjasta Principles Of Marriage & Family Ethics, kirjoittanut Ayatullah Ibrahim Amini]

Eräs Imam Sadiqin (as) seuralaisista kertoi hänelle: ‘On joitakin ihmisiä, jotka tekevät jatkuvasti syntejä siihen asti, kunnes he kuolevat, ja sanovat, että he toivovat Allahin Armoa.’ Imam Sadiq (as) sanoi: ‘Nämä ovat ihmisiä, joilla on aina toiveita, mutta eivät tee mitään. He valehtelevat, sillä kenellä tahansa on jotain toiveita, etsii sitä, mitä hän toivoo, ja kuka tahansa pelkää jotain, pysyy poissa siitä.’ [Mishkat-ul-Anwar, osa 3, kappale 4, nro 584]

Allahin Lähettiläs (saw) sanoi: ‘Hankkikaa tietoa, vaikka se olisi Kiinassa, sillä tiedon hankkiminen on pakollista kaikille muslimeille.’ [Mishkat al-Anwar, osa 3, kappale 8, nro 699]